Liczba ogłoszeń w portalach ogłoszeniowych (TOP 5)

marzec 2018, Dane: źródło własne

Dane dotyczące liczby ogłoszeń pozyskiwane są metodą sczytywania liczników ogłoszeniowych na poszczególnych portalach, raz dziennie. Dane dotyczące Nieruchomosci-online są pozyskiwane bezpośrenio od pracowników portalu, a następnie weryfikowane, czy są zgodne z liczbą ofert na portalu.

Trend liniowy (prognoza liczby ogłoszeń) wyznaczony jest z użycie metody najmniejszych kwadratów (reglinp/linest).